18-19 września 2024r.

forma szkolenia: online - webinar
czas trwania: 9:00-13:00 (2 x 4h)
maksymalna ilość uczestników: 10 osób

cena promocyjna do 20 sierpnia: 470,- pln netto 
(578,10 pln brutto) 

cena po 20 sierpnia: 590,- pln netto (725,70 pln brutto) 

Grupa docelowa

architekci, projektanci, audytorzy energetyczni, pracownicy firm produkujących systemy budowlane oraz firm wykonawczych.


Kurs organizowany od 2008 roku


Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu nauczenie uczestników sprawnego obliczania dwuwymiarowych mostków termicznych z wykorzystaniem programu Therm. Tematyka obejmuje szczegółowe omówienie wymagań normy PN-EN ISO 10211 w zakresie wykonania obliczeń jak i sporządzenia raportu. Kurs odbywa się w formie zdalnej – prelekcji oraz ćwiczeń, podczas których uczestnicy wykonują obliczenia przykładowych detali.

Umiejętność wyznaczania wartości mostków cieplnych przydatna jest przy projektowaniu budynków pasywnych, energooszczędnych, termomodernizacjach i sporządzaniu szczegółowych audytów energetycznych.

Szkolenie stanowi doskonałe uzupełninie wiedzy z kursu "Certifikowany Projektant|Doradca Budownictwa Pasywnego" (Passive House Designer|Consultant) wg programu Passivhaus Institut w Darmstadt, które omawia problematykę mostków termicznych w zakresie ich identyfikacji, rozwiązań konstrukcyjnych i wpływu na bilans energetyczny budynku, jednakże bez prezentowania metodologii ich samodzielnego obliczania.

W szkoleniu uwzględniliśmy wszystkie wymogi ostatniej nowelizacji normy PN-EN ISO 10211:2017.


Tematyka

 • Wprowadzenie do tematyki obliczania mostków termicznych - rodzaje mostków i ich wpływ na straty ciepła.
 • Identyfikacja mostków termicznych w projekcie budowlanym.
 • Jak rozumieć współczynnik Ψ (psi).
 • Wymagania normy PN-EN ISO 10211: przygotowanie modelu do obliczeń, warunki brzegowe itp..
 • Obsługa i funkcje programu Therm.
 • Wykorzystanie podrysów .dxf w programie Therm.
 • Analiza wyników - wskazanie przyczyn powstania mostka i możliwości jego eliminacji.
 • Wykonanie obliczeń współczynnika psi i sporządzenie raportu w arkuszu Excel.

Program Therm

Program Therm pozwala wykonać obliczenia liniowych mostków cieplnych dla dwóch stref temperaturowych dla detali o dowolnych parametrach materiałowych i geometrycznych, także dla elementów nieprostopadłych. Program udostępniany jest przez jego twórców nieodpłatnie, także dla zadań komercyjnych.  Dostępna jest tylko jego wersja anglojęzyczna. Opracowany przez nas arkusz Excel umożliwia na podstawie danych z programu wyznaczenie wielkości mostka oraz sporządzenie raportu.


Materiały dla uczestników

 • materiały szkoleniowe – prezentacja,
 • ćwiczenia do samodzielnego wykonania,
 • arkusz kalkulacyjny  do wyznaczania współczynnika Ψ w oparciu o obliczenia w programie Therm  opracowany przez organizatorów szkolenia,
 • biblioteka (plik) z danymi typowych materiałów budowlanych,
 • obliczenia 5 przykładowych mostków termicznych.

Wymagania dla uczestników

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny posiadać wiedzę w zakresie podstawowych pojęć dotyczących ochrony cieplnej budynków takich jak: współczynnik przenikania ciepła U i współczynnik przewodzenia ciepła λ oraz podstawową bierną znajomość języka angielskiego (program Therm jest w j. angielskim).

Uczestnicy muszą posiadać własny laptop najlepiej z systemem Windows 7-11 lub Vista oraz zainstalowanym arkuszem kalkulacyjnym Excel.


Co obejmuje koszt szkolenia?

 • udział w kursie,
 • materiały dla uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Załóż konto w serwisie,
 2. Potwierdź rejestrację klikając link przesłany na podany email,
 3. Zgłoszenie udziału w Kursie - postępuj zgodnie z instrukcją.
Zgłoszenie większej liczby osób:
 1. Założenie konta dla pierwszej osoby i rozpoczęcie płatności za kurs wg powyższej procedury.
 2. Wykonanie zbiorczego przelewu dla wszystkich zgłoszonych osób – mnożąc cenę kursu brutto przez liczbę uczestników.
 3. Załączenie i przesłanie pliku potwierdzenia przelewu dla pierwszej osoby.
 4. Założenie kont i rozpoczęcie procedury płatności za kurs dla kolejnych osób – przesłanie zbiorczego potwierdzenia przelewu.

Dokumenty

 1. Regulamin udziału w szkoleniach