Warszawa, 20 kwietnia 2023r. 

forma szkolenia: warsztaty stacjonarne, test Blower Door w przykładowym budynku - detekcja nieszczelności
czas trwania: 1 dzień, 8h
maksymalna ilość uczestników: 12 osób

cena: 700,- pln netto (861,- pln brutto)


Grupa docelowa

architekci, projektanci, audytorzy energetyczni, przedstawiciele firm produkujących systemy budowlane oraz firm wykonawczych.


Najważniejsze zagadnienia:

Jak zaprojektować rozwiązania budowlane oraz dobrać odpowiednie detale i materiały W jaki sposób wykonać szczelną powłokę i zapewnić kontrolę jakości na budowie
Zasada przebiegu powłoki szczelnej powietrznie Jak uniknąć najczęstszych błędów wykonawczych
W jaki sposób przygotować budynek do próby Blower Door i kiedy ją przeprowadzić Ekonomiczne rozwiązania materiałowe i proste detale zapewniające wysoką szczelność

Opis szkolenia

Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie szeroki zakres wiedzy odnośnie zapewnienia szczelności powietrznej, doboru odpowiednich materiałów, ich prawidłowych połączeń i kontroli jakości na budowie. Szkolenie koncentruje się na budynkach szkieletowych, a podczas prezentacji zostaną przedstawione szczegółowe rozwiązania zagadnień projektowych i wykonawczych typowych dla takich budynków. W szczegółowy sposób zostanie wyjaśnione jak zamontować szczelnie okno, wykonać połączenie stropu ze ścianą zewnętrzną czy wykonać przejścia rurowe lub kablowe. Prelegenci przedstawią jak uniknąć najczęstszych błędów, a także jak rozwiązać wiele zagadnień przy pomocy prostych, ogólnodostępnych materiałów. W przykładowym budynku lub pomieszczeniu prowadzący zademonstrują przebieg próby Blower Door. Uczestnicy będą mogli samodzielnie spróbować wykryć nieszczelności przy pomocy anemometru lub pisaka dymnego.


Program i tematyka

 • Wprowadzenie - 30 min
  • Warstwa szczelna powietrznie a termoizolacja
  • Ograniczenie strat ciepła
  • Znaczenie warstwy szczelnej powietrznie
 • Wykonanie próby szczelności Blower Door w salce szkoleniowej - 30 min
 • Szczelność  – projektowanie i wykonawstwo - 120 min
  • Zasada prowadzenia powłoki szczelnej powietrznie
  • Rodzaje systemów szkieletowych i ich specyfika w zakresie uzyskania szczelności
  • Materiały do wykonania powłoki szczelnej powietrznie
  • Detale połączeń: ściana-dach, ściana-ściana itd.
  • Szczelność na styku z posadowieniem
  • Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
  • Przepusty instalacyjne: wentylacja, rury, kable elektryczne
  • Folia paroizolacyjna – specyfika prac wykonawczych
  • Lokalizacja warstwy szczelnej a wykraplanie wilgoci
  • Specyfika budynków szkieletowych
  • Strop międzypiętrowy w budynku szkieletowym – miejsce krytyczne
 • Najczęstsze przyczyny nieszczelności - 90 min
  • Błędy projektowe
  • Błędy wykonawcze
  • Kontrola jakości na budowie
  • Ćwiczenie – analiza przykładowych rozwiązań
 • Przykłady prostych i tanich rozwiązań zapewniających szczelność – 30 min
 • Wykonanie próby szczelności w przykładowym budynku– 60 min
 • (obsługa sprzętu pomiarowego Blower Door jest poza zakresem szkolenia)
  • Na jakim etapie prac budowlanych przeprowadzić próbę?
  • Przygotowanie budynku – lista kontrolna
  • Warunki atmosferyczne - wymagania
  • Detekcja nieszczelności – metody i ich ograniczenia
  • Współczynniki n50, i qE50
 • Wykonanie próby szczelności Blower Door w przykładowym budynku - 60min
  • Samodzielna detekcja nieszczelności przez uczestników
  • Wspólne omówienie przyczyn nieszczelności
  • Podsumowanie szkolenia

Materiały dla uczestników

 • kolorowy wydruk materiałów szkoleniowych – prezentacji,
 • ćwiczenia do samodzielnego wykonania podczas kursu.

Wymagania dla uczestników

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny posiadać wiedzę w zakresie podstawowych pojęć dotyczących ochrony cieplnej budynków.


Co obejmuje koszt szkolenia?

 • udział w kursie,
 • materiały dla uczestników,
 • przerwy kawowe (koszt obiadu po stronie uczestników).

Zgłoszenie uczestnictwa

Przyjmowanie zgłoszeń na kurs rozpocznie się od 4 marca.